Τοποθέτηση της εταιρείας σε αφιέρωμα με τίτλο: "Τι εκτιμούν οι ειδικοί της αγοράς για το 2014"