Περιοδικό "Ιnvestment & Pensions Europe (IPE)" 01.05.2012

Τοποθέτηση της εταιρείας σε άρθρο με θέμα: "The Mediterranean: Pensions in crisis"