Δημοσίευση άποψης του κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, σε άρθρο με θέμα: "Τι να κάνουμε τα λεφτά μας".