Την προτροπή του στα νοικοκυριά της «Γηραιάς Ηπείρου» να μετατρέψουν τμήμα των καταθέσεών τους και των μετρητών τους σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα προς όφελος της αυριανής τους σύνταξης, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον πρόσφατο Κανονισμό που εξέδωσε σχετικά με την επικείμενη λειτουργία των Πανευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (PEPPs).

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του πρόσφατου σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού: «Η διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων από μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό χαρακτήρα, θα είχε ευεργετικό αντίκτυπο τόσο για τους ιδιώτες (οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις υψηλότερες αποδόσεις και τη βελτίωση της επάρκειας των συντάξεων) όσο και για την οικονομία συνολικά».

Γενικότερα, στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομία είναι η μεταφορά πόρων από τις καταθέσεις στις θεσμικές-μακροπρόθεσμες επενδύσεις και στην τόνωση των κεφαλαιαγορών.

Η Ευρώπη δηλαδή, θέλει με αυτόν τον τρόπο -πέρα από την εξασφάλιση «αξιοπρεπών» συντάξεων στους πολίτες της- να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια αναπτυξιακού χαρακτήρα, αλλά και να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα PEPPs, αυτά θα είναι ατομικά, εθελοντικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια που θα έχουν τους ίδιους όρους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, θα μπορούν να προσφέρονται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και ΕΠΕΥ, ενώ παράλληλα ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο είτε μέσα στη χώρα του, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού, όσο και στη συνταξιοδοτική κάλυψη των εργαζομένων που αναγκάζονται ή επιλέγουν να μεταναστεύσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (βλέπε πχ ελληνικό brain drain).

«Η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση, ιδίως για τους μετακινούμενους εργαζομένους, και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι μόνο συμπληρωματική προς τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κανονισμός.

Και αυτό γιατί στην  Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα στοιχεία του 2015:

β) 1,3 εκατ. πολίτες εργάζονται σε κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος-μέλος διαμονής τους.

Μετά την πρόσφατη έγκριση του Κανονισμού από το Ecofin, θα απαιτηθούν γύρω στους 12-15 μήνες μέχρις ότου η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (EIOPPA) καθορίσει τις προδιαγραφές των PEPPs, προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξουν πάροχοι που θα εκδώσουν τέτοια συνταξιοδοτικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1687017/protroph-ee-meioste-katatheseis-ayxhste-ependyseis.html