Ο ολοένα εντεινόμενος προβληματισμός και η διεθνής ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τη σημασία της κοινωνικής συνοχής για το μέλλον του πλανήτη, έχουν οδηγήσει στην κοινή παραδοχή ότι κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση ανάληψη δράσης.

Ένας από τους τομείς στους οποίους η μεταστροφή αυτή στη σκέψη έχει αρχίσει να λαμβάνει σάρκα και οστά είναι αυτός των επενδύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και το τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Ευθύνη (ESG) υιοθετούνται πλέον θεσμικά διεθνώς και προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η γενιά των millennials, σε συντριπτικό ποσοστό, που υπερβαίνει το 95%, ενδιαφέρεται για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος, κοινωνίας και οικονομικών θεμάτων (πηγή: Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing). Αυτό το αποδεικνύουν και οι αριθμοί, καθώς ολοένα και περισσότερα κεφάλαια κατευθύνονται σε επενδυτικά προϊόντα που υιοθετούν τα ESG κριτήρια.

Στην Ευρώπη, το 50,46% των συνολικών εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια το 2020 επενδύθηκαν σε αμοιβαία κεφάλαια που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη (πηγή: Refinitiv Lipper). Έως το 2025, υπολογίζεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα έχουν τοποθετηθεί σε επενδύσεις με ESG κριτήρια θα υπερβαίνουν τα 53 τρισ. δολ., αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών κεφαλαίων υπό διαχείριση παγκοσμίως (πηγή:Bloomberg).

Η ALPHA TRUST, η μεγαλύτερη και παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, υπηρετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης από την ίδρυσή της, καθώς αποτελούσε ανέκαθεν εδραία της πεποίθηση ότι οι εταιρείες διοικούνται αποτελεσματικά και αποτελούν καλές μακροπρόθεσμες επενδυτικές επιλογές όταν, εκτός από την προφανή επιδίωξη του οικονομικού κέρδους, δίνουν την απαραίτητη σημασία και σε άλλους παράγοντες, όπως το αποτύπωμα που αφήνουν στο περιβάλλον, την ηθική προσέγγιση των πελατών και των υπαλλήλων τους και την προαγωγή της συνολικής ευημερίας της κοινωνίας.

Παραμένοντας πιστή στις αρχές της, έχει προσχωρήσει στην πρωτοβουλία PRI (Principles for Responsible Investing) ως “Investment Manager Signatory”, από το 2020. Εναρμονισμένη δε με την κατεύθυνση που θέτουν οι κανόνες διαχείρισης κινδύνου των επενδύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation, ΕΕ2019/2088), η ALPHA TRUST έχει ενσωματώσει την εκτίμηση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία έρευνας, ανάλυσης και λήψης των επενδυτικών αποφάσεών της, αξιολογώντας την ετοιμότητα κάθε εκδότη τίτλου για τη μετάβασή του σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον,βάσει των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Ερωτηθείς ο κ. Κρις Αίσωπος, διευθύνων σύμβουλος της ALPHA TRUST, σχετικά με το πώς μπορεί η Ελλάδα να ωφεληθεί από αυτή τη διεθνή τάση και να προσελκύσει κεφάλαια σε επίπεδο εταιρειών αλλά και εθνικής οικονομίας δήλωσε: «Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν στη χώρα μας οι κατάλληλες υποδομές που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, επιτρέποντας την ταξινόμηση, αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση των εταιρειών που έχουν ενσωματώσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρηματικό τους μοντέλο με τρόπο που θα είναι λειτουργικός και θα διευκολύνει τη διοχέτευση σε αυτές όχι μόνο των εγχώριων, αλλά κυρίως των διεθνών κεφαλαίων που αναζητούν νέες ευκαιρίες σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υποδομές και οι επικοινωνίες.

Ιδιαίτερα θετική προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται η δημιουργία του νέου δείκτη ATHEX ESG από το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον οποίο απαρτίζουν 35 εισηγμένες εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο δείκτης αναμένεται να εμπλουτιστεί με περισσότερες εταιρείες μελλοντικά και αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Θέλω, επιπρόσθετα, να τονίσω ότι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη σχετίζεται με τους πόρους που θα εισρεύσουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι εάν απορροφηθούν έγκαιρα και χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την εικόνα της χώρας.

Η διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων σε τομείς αιχμής, όπως η πράσινη μετάβαση, η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η αγορά εργασίας, θα συμβάλει αποφασιστικά στην ισχυρή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα έχει ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην ανατίμηση των εγχώριων αξιών.

Αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε. Ας μείνουμε προσηλωμένοι στο όραμα της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Είναι κάτι που πιστεύω πως οφείλουμε σε εμάς και τις επερχόμενες γενιές».

Πηγή άρθρου:  Περιοδικό Χρήμα, τ. 454, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021