Διαχειριστής - UBS 

Η αlphαtrust σε συνεργασία με τη UBS, σας προσφέρει τη δυνατότητα να επενδύσετε σε Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια ξένων κεφαλαιαγορών.

Πρόκειται για μια επένδυση όμοια με αυτή των κλασσικών αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς που σας προσφέρει όμως τη δυνατότητα να «διεισδύσετε» και σε άλλες χρηματοοικονομικές αγορές με τη σιγουριά και την εμπειρία ενός μεγάλου τραπεζικού οργανισμού.


Ποιά είναι η UBS;

H UBS (United Bank of Switzerland) βασίζεται στην κληρονομιά 150 ετών εμπειρίας, που κατέχει στην παροχή υπηρεσιών σε μεγάλους Ιδιώτες πελάτες, Θεσμικούς και Επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και Λιανικής Τραπεζικής στην Ελβετία. Η UBS έχει παρουσία σε όλα τα κύρια χρηματοοικονομικά κέντρα ανά τον κόσμο και γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η UBS Asset Management, ξεχωριστός επιχειρησιακός τομέας της UBS, προσφέρει δυνατότητες επένδυσης και διαφορετικές επενδυτικές επιλογές οι οποίες καλύπτουν όλες τις κύριες παραδοσιακές, αλλά και εναλλακτικές κατηγορίες επένδυσης.


Συνεργασία α
lphαtrust και UBS

Η αlphαtrust ύστερα από τη συγχώνευση με την Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., διαδέχθηκε την τελευταία ως καθολικός διάδοχος για την αντιπροσώπευση των Α/Κ – ΟΣΕΚΑ της UBS με έδρα το Λουξεμβούργο και προωθεί και διαθέτει τα διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια της UBS στην Ελλάδα, όντας υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας επένδυσης και τη γενικότερη διοικητική διαχείριση και υποστήριξη της διάθεσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων UBS στην Ελλάδα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά Αθήνα
Επικοινωνία: (210) 62 89 333
Fax: (210) 62 34 240                                          
e-mail: support@alphatrust.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια, μπορείτε να καλείτε στο: 210 62 89 333

(Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00, εκτός επίσημων αργιών)