Ερωτηματολόγιο Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Ποια επένδυση είναι η κατάλληλη για εσάς;

Απαντήστε στις παρακάτω σύντομες ερωτήσεις και ανακαλύψτε σε ποια κατηγορία επενδυτών ανήκετε

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ!

Όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει σκοπό να οριοθετήσει το επίπεδο της γνώσης, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο επενδυτής ή ο υποψήφιος επενδυτής αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ, χωρίς ωστόσο, να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή του ή που να οδηγούν στην ταυτοποίησή του.