1.

Συμβουλεύεστε συχνά διαδικτυακές σελίδες (internet) χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή τις οικονομικές εφημερίδες πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση;

2.

Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο των γνώσεών σας σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα ή προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και κατηγορίες τους, παράγωγα, διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου κτλ. ;

3.

Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων επενδύετε κυρίως ή έχετε επενδύσει στο παρελθόν; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

4.

Παρακάτω εμφανίζονται πιθανότητες ποσοστών διακύμανσης της επένδυσής σας σε αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους, σε ποιο από αυτά θα προτιμούσατε να επενδύσετε;

5.

Όταν αφαιρείται το σύνολο των ετήσιων οικονομικών σας υποχρεώσεων από το σύνολο των τακτικών σας εισοδημάτων το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι:

6.

Τί κινήσεις θα κάνετε σε περίπτωση που η επένδυσή σας μειωθεί κατά 20%;

7.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείται ότι σας ταιριάζει;

8.

Ο ορίζοντας της επένδυσής σας είναι:

1/8