1.

Συμβουλεύεστε συχνά διαδικτυακές σελίδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή τις οικονομικές εφημερίδες πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση;

2.

Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο των γνώσεων σας σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα ή προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και κατηγορίες τους, παράγωγα, διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου κτλ.;

3.

Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα επιλέγατε για να επενδύσετε ή έχετε επενδύσει στο παρελθόν; (Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαντήσεις.)

4.

Παρακάτω εμφανίζονται οι πιθανότητες ποσοστών διακύμανσης της επένδυσής σας σε αμοιβαία κεφάλαια κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σε ποιο από αυτά θα προτιμούσατε να επενδύσετε;

5.

Όταν αφαιρείτε το σύνολο των ετήσιων οικονομικών σας υποχρεώσεων από το σύνολο των τακτικών σας εισοδημάτων το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι:

6.

Αν υποθέσουμε ότι η επένδυσή σας μειωθεί κατά 20%, ποια από τις παρακάτω κινήσεις θα κάνετε;

7.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις θεωρείτε ότι σας ταιριάζει;

8.

Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων σας;

1/8