Επιτροπή Ελέγχου:

Μέλη

Ιδιότητα

Απόστολος Παπαδόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο - ανεξάρτητο
Αγνή Λεβή Μέλος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Πάππαρης  Μέλος Επιτροπής, τρίτο πρόσωπο

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Μέλη

Ιδιότητα

Αγνή Λεβή Πρόεδρος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
David Phillip Gibbs Μέλος Επιτροπής, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος
Στέφανος Καραϊσκάκης Μέλος Επιτροπής, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακαλούμε πατήστε εδώ.