Επιτροπή Ελέγχου:

Μέλη

Ιδιότητα

Μιχαήλ Πάππαρης Πρόεδρος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος 
Αγνή Λεβή Μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική
Απόστολος Παπαδόπουλος  Μέλος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Μέλη

Ιδιότητα

Αγνή Λεβή Πρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη μη εκτελεστική 
David Phillip Gibbs Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός
Στέφανος Καραϊσκάκης Μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός
Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακαλούμε πατήστε εδώ.