Στις 09/06/2022 έλαβε χώρα η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2021 και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων εμφάνισε το 2021 ισχυρή άνοδο διεθνώς, με τις  ροές κεφαλαίων να είναι θετικές και τη δραστηριότητα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές των εταιρειών του κλάδου να ενισχύεται σημαντικά. Στην Ελλάδα, ο κλάδος των συλλογικών επενδύσεων ακολούθησε την παγκόσμια ανοδική τάση,  ωστόσο το ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, γεγονός που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για περαιτέρω ανάπτυξη μελλοντικά, συγκλίνοντας προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Ιδιαίτερα θετική χρονιά υπήρξε το 2021 για τους πελάτες της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια των επενδυτών εμφάνισαν στην πλειονότητά τους υψηλές διψήφιες αποδόσεις. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η Εταιρεία ενίσχυσε τα κεφάλαια υπό διαχείριση και διατήρησε την ηγετική της θέση στη διαχείριση κεφαλαίων Θεσμικών Επενδυτών, όπως τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε το 2021 σε €9,75 εκατ., αυξημένος κατά 49,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2021 σε €3,13 εκατ., αυξημένα κατά 211,90% σε σχέση με το 2020 και την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις των εταιρειών του κλάδου. Το Περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 43,52%,  με την Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) να διαμορφώνεται σε 46,30%. Εμφανίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας, συνέχισε να προσφέρει στους μετόχους της υψηλή μερισματική απόδοση 6,07% (με βάση την τιμή κλεισίματος 31/12/2021). Αναφορά έγινε και στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρείας σε συνάρτηση με το παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται. Ειδικότερα, το τρέχον έτος σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται από πλήθος αβεβαιοτήτων, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον να είναι παρακινδυνευμένη.

Η Εταιρεία διατηρεί γρήγορα αντανακλαστικά και θέτει ως βασικές της προτεραιότητες για το 2022 την επίτευξη ισχυρών αποδόσεων για τους πελάτες της εν μέσω της δύσκολης συγκυρίας που διανύουμε, την αποτελεσματική λειτουργία της πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προσφέρει στους συνεργάτες της και την επιτυχή εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα αποτελέσει ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία των 35 ετών.

Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών

Κηφισιά, 09 Ιουνίου 2022

Το υλικό της παρουσίασης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.alphatrust.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).