Θετικές αποδόσεις στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε η Alpha Trust το 2019, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική επενδυτικά χρονιά.

Παράλληλα, έκλεισε ο σχεδόν 10ετής κύκλος της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα σηματοδοτώντας και το τυπικό τέλος της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας.

Και σε αυτό το διάστημα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Trust κινήθηκαν θετικά και μάλιστα τα περισσότερα καλύτερα από τους δείκτες αναφοράς (benchmarks).

Αξίζει να τονισθεί ότι το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R κατέγραψε κέρδη 18,62%, ξεπερνώντας κατά 53,79% τον Γενικό Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, που στο αντίστοιχο διάστημα (31/12/2010 – 31/12/2019) παραμένει αρνητικός κατά (-35,17%). Το 2019, η απόδοση του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R (απευθύνεται στους ιδιώτες επενδυτές) ήταν 39,96% και του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–I (απευθύνεται στους θεσμικούς επενδυτές) ήταν 41,36%.

Ομοίως, το ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, με θετική απόδοση 14,99% υπεραπόδωσε του δείκτη αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap κατά 80,34% ο οποίος στα χρόνια του ΔΝΤ (31/12/2010 – 31/12/2019) έχει απώλειες (-65,34%). Το 2019 η θετική απόδοση του Α/Κ ανήλθε στο 32,11%.

Κορυφαίες αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R*. Από τη χρονιά του PSI (2012) μέχρι το τέλος του 2019 καταγράφει απόδοση 587,37%, με μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 27,25%. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει πρώτο στην κατηγορία του στην τριετία (απόδοση 86,91%) και στο διάστημα των 25 ετών (απόδοση 666,25%) από τα ενεργά 22 και 4 Α/Κ της κατηγορίας του τα αντίστοιχα διαστήματα. Κατά το 2019, που ήταν επίσης μία εξαιρετική χρονιά για τα ελληνικά ομόλογα, το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R* κατέγραψε κέρδη 32,98% και το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–I * απόδοση 33,38%.

Σημαντικές επιδόσεις και για το ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–R. Με σωρευτική απόδοση της τάξης του 338,14% τα 24 έτη λειτουργίας του, κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία των 8 Μικτών Α/Κ που ήταν ενεργά σ’ αυτά τα έτη. Η απόδοση του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–R το 2019 ήταν 13,57% και του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–I 14,30% με ενεργητική διαχείριση που βασίστηκε και στην αλλαγή στρατηγικής μέσα στο 2019.

Πίνακας Σωρευτικών Αποδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που ασκείται με συνέπεια στην τριακονταετή και πλέον διαδρομή της Alpha Trust στο χώρο διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις που έχει λάβει από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης διαχειριστών Citywire και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Morningstar® για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχει υπό τη διαχείρισή της.

O πίνακας με τις πρόσφατες αξιολογήσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Trust από την Morningstar®

* Σημαντική Σημείωση: Οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του Καθαρού Ενεργητικού.

Το ενημερωτικό δελτίο, το KIID, οι κανονισμοί, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.alphatrust.gr, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.
Πηγή κατατάξεων Α/Κ: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών http://www.ethe.org.gr/