Η ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε., δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2022.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 3.023.217 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 158.048 ευρώ, έναντι 2.915.737 ευρώ και 451.668 ευρώ, αντίστοιχα, στο α΄ εξάμηνο του 2021.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST κ. Κρις Αίσωπος, επεσήμανε: “Καταφέραμε να διατηρήσουμε τα κεφάλαια υπό διαχείριση και τα έσοδα στο σύνολό τους σχεδόν σταθερά, σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον με γεωπολιτικούς κινδύνους να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και πληθωριστικές πιέσεις να ασκούνται σε όλα τα επιμέρους στοιχεία του λειτουργικού μας κόστους. Επιμείναμε στους μεσοπρόθεσμους στόχους μας, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρίας”.

Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr.

 

Κηφισιά, 31 Αυγούστου 2022