Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ALPHA TRUST πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας και τη συνακόλουθη τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, λόγω της απόσχισης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκαν το νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018 και η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας για τη χρήση 2023 κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

«Παραμένουμε σε αβέβαιο περιβάλλον τόσο μακροοικονομικό όσο και γεωπολιτικό, κάτι που επιβεβαιώνει την απόφασή μας για τον εταιρικό μας μετασχηματισμό, με την Εταιρεία Συμμετοχών και την απόσχιση του κλάδου Διαχείρισης Κεφαλαίων με τη δημιουργία νέας θυγατρικής. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετούμε, μας επιτρέπει την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων με διεύρυνση των πηγών εισοδήματος, όπως και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, συνθήκες που στοχεύουμε να οδηγήσουν στην αύξηση της αξίας της Εταιρείας μας. Η μερισματική μας πολιτική παραμένει στις προτεραιότητές μας, με διανομές μερισμάτων ή/και επιστροφές κεφαλαίων» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Κρις Αίσωπος.

Δείτε εδώ αναλυτικά οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Κηφισιά, 3 Νοεμβρίου