Υψηλή Πανευρωπαϊκή Διάκριση για το Α/Κ του Ε.Τ.Α.Ο