Συμμετοχή στο Κεντρικό Συνέδριο του MONEY SHOW στις 19/12/2009 και σε απονομή συνολικά πέντε βραβείων FUND MANAGERS' AWARDS τα οποία απένειμε σε διαχειριστές της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. η Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).

Στιγμιότυπο από την βράβευση διαχειριστών μας στην εκδήλωση "Fund Managers' Awards" της Πανελλήνιας Ένωσης Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) Ο κ. Ιωάννης Φουρλής, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ο κ. Κωσταντίνος Αδάμ, Διαχειριστής της ALPHA TRUST TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.