Απόδοση ενός έτους 58,16% 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND(Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A) αναδείχθηκε:

  • Πρώτο σε απόδοση στην κατηγορία του για την περίοδο ενός έτους (30/06/2020 έως 30/06/2021)
  • Πρώτο σε απόδοση μεταξύ όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας, για την ως άνω περίοδο

*1 έτος (περίοδος 30/06/2020 έως 30/06/2021)

 

Φέτος η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Παράλληλα στην ALPHA TRUST γιορτάζουμε τα 25 χρόνια πορείας του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A). Πρόκειται για το αμοιβαίο κεφάλαιο με τις χιλιάδες μεριδιούχους το οποίο επενδύει σε ελληνικές αξίες με αρχή την ανεξαρτησία των αποφάσεων και μακροπρόθεσμο όραμα.

Με απόδοση 58,16%, κατακτά την κορυφή των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς για την περίοδο 1 έτους (30/06/2020 έως 30/06/2021) τερμάτισε πρώτο στην κατηγορία των Μετοχικών Αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας, αλλά και πρώτο μεταξύ όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Made with FlourishALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α
Κατηγορία: Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας
Σωρευτική απόδοση Α/Κ: 1 έτος (30/06/2020-30/06/2021): 58,16% , 3 έτη (29/06/2018-30/06/2021): 36,02% , 5 έτη (30/06/2016-30/06/2021): 90,13%, 10 έτη (30/06/20211-30/06/2021): 38,64%. Οι αποδόσεις αφορούν στην κατηγορία μεριδίων R.
Πηγή: ΕΘΕ

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.


Η
ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα. Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ