Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και η μέτρηση... κινδύνου

Με την κρίση στο ζενίθ και τις ελληνικές αγορές να καταρρέουν, μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες για τους μεριδιούχους. Οι προοπτικές. Από τον Σ. Ανδρονή.

Κατά την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε αντίθετα από την πορεία των διεθνών δεικτών, παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη πτώση απ’ όλα τα χρηματιστήρια στον κόσμο, λόγω της πτώχευσης της ελληνικής οικονομίας αλλά και των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών.

Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο 31/1/2008-31/8/2016 όλοι οι διεθνείς δείκτες ανέκτησαν τις απώλειες της κρίσης και ξεπέρασαν τα ιστορικά τους υψηλά, σημειώνοντας μεγάλες αποδόσεις. Για παράδειγμα ο DAX την προαναφερθείσα  περίοδο  κέρδισε 54,59%, o Dow Jones Industrial Average 45,45%, ο NIKKEI 24,24%, και ο FTSE 100 15,33%.

Αντίθετα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την ίδια περίοδο είχε απώλειες 86,77% (Διάγραμμα 1) και ο FTSE/ATHEX Large Cap 93,25%.

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η μέτρηση του κινδύνου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων την περίοδο 31/1/2008-31/8/2016, εξετάζοντας έμμεσα την ικανότητα πρόβλεψης των Ελλήνων διαχειριστών της πτώσης του χρηματιστηρίου (market timing).

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απλές αποδόσεις των τεσσάρων καλύτερων και των τεσσάρων χειρότερων μετοχικών Α/Κ εσωτερικού καθώς και των δεικτών αναφοράς τους.

Τα τέσσερα χειρότερα Α/Κ είναι το THETIS Ελληνικό Μετοχικό (-87,16%), το οποίο είχε τη χειρότερη απλή απόδοση και από τα συνολικά 23 μετοχικά Α/Κ που δραστηριοποιήθηκαν αλλά και από τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (-86,77%). Ακολουθεί το ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) (-85,30%), το EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού (-83,71%) και το EUROBANK LF Equity Greek Equities (-83,45%).

Αντίθετα τα τέσσερα καλύτερα είναι το ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund (-61,71%), το ALPHA TRUST New Strategy Μετ. Εσ. (-61,80%), το Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης (-64,81%) και το ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό (-65,91%).

Ως εκ τούτου και παρά το γεγονός πως τα μετοχικά Α/Κ υποχρεούνται να επενδύουν το 65% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές εσωτερικού, πολλά από αυτά παρουσίασαν ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα στην πτώση του χρηματιστηρίου, περιορίζοντας τις απώλειες των μεριδιούχων τους.

Η κατάταξη των τεσσάρων καλύτερων και των τεσσάρων χειρότερων μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού με βάση την απλή απόδοση (31/1/2008 - 31/8/2016).

Για περισσότερα επισκεφτείτε το site:

http://www.euro2day.gr/investments/persons/article/1612397/ta-metohika-amoivaia-kefalaia-kai-h-metrhsh-kindyn.html