Η γνώση φέρνει κέρδος...!

Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A) δημιουργήθηκε το 1995. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

Τι μπορώ να κερδίσω από αυτό;

Δείτε ποια θα ήταν η αξία των χρημάτων σας, εάν είχατε επενδύσει μέσω του «Ψιλά - Ψηλά», €50, €100, ή €200 τον μήνα στο ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R  από την έναρξή του, την 23/11/1995 έως την 29/09/2023:

Δείτε περισσότερα

Το κέρδος έχει υπολογισθεί βάσει της υπόθεσης πως οι καταβολές πραγματοποιούνται την πρώτη εργάσιμη του κάθε μηνός (αν η πρώτη εργάσιμη είναι αργία, η επένδυση λαμβάνει χώρα την τελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα). 1 έτος 30/09/2022 – 29/09/2023: 50,66%, 3 έτη 30/09/2020 – 29/09/2023: 105,64%, 5 έτη 28/09/2018 – 29/09/2023: 95,23%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδύστε με Αυτοπεποίθηση!

Αξιοποιήστε την εμπειρία των διαχειριστών της alphatrust και δημιουργήστε ένα αξιόλογο κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών σας αναγκών.

Δείτε τα Αμοιβαία Κεφάλαια της αlphαtrust

H ALPHA TRUST υποστηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων

Δείτε περισσότερα