Επιχειρώντας έναν σύντομο απολογισμό του 2021 για την ελληνική οικονομία, τι θα άξιζε να αναφέρετε;

Το 2021 θεωρώ ότι αποτέλεσε ένα έτος για την ελληνική οικονομία που θα λειτουργήσει ως αφετηρία για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Το ΑΕΠ 9μηνου του 2021 παρουσίασε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 13,4%, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας και του Υπουργείου Οικονομικών και το 2022 το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μεγεθύνεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς της τάξης του 4-5%. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία δεν έχει αποτελέσει ακόμη παρελθόν, τα έσοδα από τον τουρισμό εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 10 δισ. ευρώ το 2021, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συνέχισε να υλοποιείται επιτυχώς, με προεξέχουσες συμφωνίες αυτές της πώλησης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπρόσθετα η σταδιακή εισροή κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικού ύψους 31  δισ. ευρώ, αναμένεται να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 1,2-2% ετησίως για τα επόμενα έξι έτη.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών οδήγησε τους οίκους αξιολόγησης S&P, DBRS και Scope Ratings να προβούν το 2021 σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου.  Και βέβαια η χρονιά έκλεισε με την ευχάριστη έκπληξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίζει να στηρίζει την Ελλάδα ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου προγράμματος PEPP. Σε συνδυασμό με την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου, η ελληνική οικονομία αναμένεται να καταφέρει να ανακτήσει έως το 2023 την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα (investment-grade) που απώλεσε το μακρινό 2009. 

Ποια γεγονότα πιστεύετε ότι σηματοδότησαν την πορεία του Χ.Α. τη χρονιά που πέρασε;

Υπήρξαν πολύ σημαντικές εξελίξεις σε εταιρικό επίπεδο. Αρχικά, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ΑΜΚ αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, με κυριότερες αυτές των Τράπεζας Πειραιώς, ALPHA BANK και ΔΕΗ.  Παράλληλα, με επιτυχία καλύφθηκε και μια σειρά από εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις.

Εξέχουσας σημασίας είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, καθώς επέτυχαν σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς τα συνολικά δάνεια, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας άνω των 100 δισ. ευρώ μεταφέρθηκαν εκτός των ισολογισμών των τραπεζών, το οποίο αποτελεί ευχάριστη είδηση όχι μόνο για τον τραπεζικό κλάδο, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι εισηγμένες εταιρείες πραγματοποίησαν “ολική επαναφορά”, καθώς οι συνολικές τους πωλήσεις κινήθηκαν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του 2019, όμως τα λειτουργικά τους κέρδη υπήρξαν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2019, ενώ βελτιωμένα υπήρξαν τόσο τα περιθώρια κέρδους τους, όσο και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους.

 

Το 2021 υπήρξε μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, καθώς επέτυχε επίδοση +21.54% έναντι +10.43% του Γενικού Δείκτη. Πως επιτυγχάνετε τέτοια υπεραπόδοση και τι περιμένετε για τη νέα χρονιά;

 Το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α), που πλέον έχει μια ιστορία που υπερβαίνει τα 26 έτη, έχει καταφέρει να υπεραποδώσει του δείκτη αναφοράς του σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σημεία του οικονομικού κύκλου. Στη δύσκολη διετία της πανδημίας, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND κατάφερε να προσφέρει θετική απόδοση +15,25% στους επενδυτές, παρότι ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση -2,55% (περίοδος από 31/12/2019 έως 31/12/2021). Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για αυτό πέρα από τη σκληρή δουλειά, τη συνεχή προσήλωση στο στόχο και βέβαια την εμπειρία και τη βαθιά γνώση της αγοράς που με πολύ κόπο έχει αποκτηθεί μέσα από τη μακρά αυτή διαδρομή.

Made with Flourish

 
Αναλύουμε εταιρείες από όλο το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων και επιλέγουμε αυτές που πιστεύουμε ότι έχουν “κρυμμένη αξία”. Για να αξιολογήσουμε τις προοπτικές των εταιρειών στις οποίες θα επενδύσουμε δεν αρκούμαστε στη μελέτη των ισολογισμών, αλλά “ανακρίνουμε” τις διοικήσεις τους και αξιολογούμε τα επιχειρηματικά τους πλάνα ξανά και ξανά. Έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική και δίνουμε στις επιλογές μας τον απαραίτητο χρόνο για να αποδώσουν. Είναι μια δουλειά σύνθετη με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά έχουμε τη γνώση να τη φέρουμε εις πέρας. Και η γνώση φέρνει κέρδος.   

 Το ελληνικό χρηματιστήριο κρύβει μεγάλες ευκαιρίες αλλά επίσης ενέχει σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες. Είμαστε αισιόδοξοι για το 2022, καθώς η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει αναμφισβήτητη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η οποία αργά ή γρήγορα θα αποτυπωθεί στην πορεία του Χ.Α. Έχουμε επίγνωση των κινδύνων και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε και στο μέλλον να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. 

Επικαιροποιημένα στοιχεία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α
Κατηγορία: Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας. Οι αποδόσεις αφορούν στην κατηγορία μεριδίων R.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (KIID), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.