Δελτίο Τύπου

Το ιστορικό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α) συμπληρώνει εφέτος 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας, καθώς έχει καταφέρει να υπεραποδώσει συστηματικά έναντι του δείκτη αναφοράς του, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σημεία του οικονομικού κύκλου. Ο ανεξάρτητος διεθνής οίκος αξιολόγησης Morningstar® επιβράβευσε τις επιδόσεις του με την εξαιρετική βαθμολόγηση των τεσσάρων αστεριών, κατατάσσοντάς το στα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας του.

Η γνώση φέρνει κέρδος. Το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R» έχει επιτύχει εντυπωσιακή υπεραπόδοση 288,13% έναντι του δείκτη αναφοράς του στα 24 έτη (ακέραια έτη λειτουργίας από την έναρξή του), προσφέροντας απόδοση 249,46% έναντι αρνητικής απόδοσης -38,67% του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι την τελευταία δεκαετία (29/10/10-30/10/20) που ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. σημείωσε ισχυρή πτώση -63,20%, το αμοιβαίο κεφάλαιο περιόρισε τις απώλειές του στο ένα τρίτο αυτής (-21,71%), προστατεύοντας σημαντικά τους επενδυτές του. Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι την περίοδο από 31/10/2002 έως 30/10/2020 που ο Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. κινήθηκε έντονα αρνητικά με απόδοση -68,10%, το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R» κατάφερε για άλλη μια φορά να τον υπερκεράσει, σημειώνοντας θετική απόδοση +1,92%.

Απευθύνεται  σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω ενός ευρέως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με εταιρείες από όλο το φάσμα των κεφαλαιοποιήσεων, απολαμβάνοντας παράλληλα σημαντικά φορολογικά οφέλη και μεγάλη ρευστότητα.

Το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND» προσφέρει κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης, με την αξιοπιστία και συνέπεια της ALPHA TRUST, της μεγαλύτερης και παλαιότερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα.

20 Νοεμβρίου 2020

Σωρευτική Απόδοση ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R: 1 έτος (31.10.2019-30.10.2020) -28,12%,3 έτη (31.10.2017-30.10.2020) -12,85%, 5 έτη (30.10.2015-30.10.2020) -6,52%

Το ενημερωτικό δελτίο, το KIID, ο κανονισμός, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.alphatrust.gr, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

Η ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα. Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008.

© 2020 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar® και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar® και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.10.2020 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ