Τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST πρόσφεραν υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές και το 2021, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, σε ένα έτος με μεγάλες διακυμάνσεις για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της πανδημίας, αλλά και της εμφάνισης πληθωριστικών πιέσεων, έπειτα από πολλά έτη.

Το 2021 υπήρξε όμως και μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για το ιστορικό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R» (Άδεια Σύστασης: Απόφ Επιτρ.Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α) το οποίο πέτυχε απόδοση +21,54%, υπερδιπλάσια από το Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που σημείωσε άνοδο +10,43%. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι από την έναρξή του έχει προσφέρει στους επενδυτές σωρευτική θετική απόδοση +403,65% έναντι αρνητικής απόδοσης του δείκτη αναφοράς του -2,28%, εμφανίζοντας σημαντική υπεραπόδοση +405,93% (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2021). 

Στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, πρώτο κατατάσσεται στην κατηγορία του το «ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) με σωρευτική απόδοση +379%,00 και μέση ετήσια απόδοση 6,21% (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2021).

Στην ίδια κατηγορία, στην κορυφή βρίσκεται από την έναρξή του και το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ»* (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008) με απόδοση 120,65% και μέση ετήσια απόδοση 6,28% (περίοδος από 31/12/2008 έως 31/12/2021), συνεχίζοντας το εξαιρετικό ιστορικό αποδόσεων της ALPHA TRUST στη διαχείριση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, το «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R»** (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του από έναρξη (περίοδος από 31/12/1994 έως 31/12/2021) με σωρευτική απόδοση 718,39% και μέση ετήσια απόδοση 8,10%.

Τιμώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών της, η ALPHA TRUST συνεχίζει να προσφέρει κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης με τη σιγουριά της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Οι διακυμάνσεις αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό των αγορών και στις κρίσεις συνήθως δημιουργούνται ευκαιρίες. Η ALPHA TRUST, όπως μαρτυρούν οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της, έχει αποδεδειγμένα καταφέρει να τις εντοπίσει και να τις εκμεταλλευτεί προς όφελος των επενδυτών.

* Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.
** Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

Η ALPHA TRUST, ιδρυθείσα το 1987, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών, με έδρα την Ελλάδα. Συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».