Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πλήθος αβεβαιοτήτων και εμφάνισε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST κατάφεραν όχι μόνο να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές αλλά τα περισσότερα εξ αυτών να τους προσφέρουν θετικές αποδόσεις και να ξεπεράσουν σε απόδοση τους δείκτες αναφοράς τους (benchmarks).

Το 2020 υπήρξε επετειακό έτος για το ιστορικό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R» (Άδεια Σύστασης: Απόφ Επιτρ.Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α) το οποίο συμπλήρωσε 25 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας, καθώς από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/12/1995 έως 31/12/2020) έχει επιτύχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εμφανίζοντας υπεραπόδοση +325,91% έναντι αυτού. Όμως και τη δύσκολη δεκαετία από 31/12/2010 έως 31/12/2020, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε έντονα αρνητικά με απόδοση -42,78%, το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R» κατόρθωσε να προσφέρει θετική απόδοση της τάξης του +12,48%.

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, το «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R»* (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή στην κατηγορία του από έναρξη (περίοδος από 31/12/1994 έως 31/12/2020) με σωρευτική απόδοση 736,53%. Ξεχώρισε όμως και διεθνώς, καθώς ο ανεξάρτητος διεθνής οίκος αξιολόγησης Citywire το ανέδειξε σε κορυφαίο αμοιβαίο κεφάλαιο στην κατηγορία των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρωζώνης την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020).

Πρώτο στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων την τελευταία εικοσιπενταετία (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2020), αναδείχθηκε το «ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) με απόδοση +349,69%.

Στην ίδια κατηγορία, το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ»** (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008) κατέκτησε την κορυφή την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020), καθώς αναδείχθηκε πρώτο με απόδοση +157,36% έναντι +42,69% που υπήρξε ο μέσος όρος απόδοσης της κατηγορίας, συνεχίζοντας την εξαιρετική παράδοση της ALPHA TRUST στη διαχείριση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

* Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.
** Σημαντική σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύναται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

Είναι λοιπόν φανερό ότι σε μια χρονιά δύσβατη και με κύριο γνώρισμα την περιορισμένη ορατότητα, η αξιοπιστία και η συνέπεια της ALPHA TRUST, της μεγαλύτερης και παλαιότερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα, έκαναν πάλι τη διαφορά. Τα αμοιβαία της κεφάλαια αποδείχθηκαν ανθεκτικά στην κρίση αλλά και ικανά να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που συνήθως τέτοιες κρίσεις γεννούν.

Τα ενημερωτικά δελτία, τα KIID, οι κανονισμοί, και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση των Α/Κ της ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.alphatrust.gr, από τα γραφεία της εταιρείας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.
Πηγή μέσων όρων κατηγορίας και κατατάξεων Α/Κ: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -  http://www.ethe.org.gr/

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ